Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Is de Tuimelaar iets voor jouw (b)engel?

Bel onze coördinator Elke Van der Auwera, op 03/658 01 96 of stuur een mailtje via schoolhoofd.tuimelaar@gmail.com. We maken dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding in de school. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

Op dinsdagavond 5 februari 2019 om 19u30 is er een infoavond voor nieuwe ouders. Ons pedagogisch project en onze schoolwerking wordt op deze avond toegelicht.

Noteer alvast met stip in uw agenda:  schoolfeest op zaterdag 11 mei om 14u. Wees welkom! Om 15u zal er een rondleiding doorgaan.

Inschrijfbeleid conform de regelgeving van de Vlaamse gemeenschap voor schooljaar 2018- 2019

Binnen de gemeente Schoten werken we voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 met een centraal aanmeldingssysteem. Info volgt.

Bij de inschrijving dient een officieel document (identiteitskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en het rijksregisternummer bevestigt (leerplichtcontrole).

Instapdata 2018-2019

Kleuters van 2 jaar en 6 maanden mogen vanaf de instapdatum aanwezig zijn op school.

Instapdatum Dag Kleuters

1 september 2018

na de zomervakantie

 kleuters geboren voor 2 maart 2016

5 november 2018

na de herfstvakantie

 kleuters geboren voor 6 mei 2016

7 januari 2019

na de kerstvakantie

 kleuters geboren voor 8 juli 2016

1 februari 2019

teldag basisonderwijs

 kleuters geboren voor 2 augustus 2016

11 maart 2019

na de krokusvakantie

 kleuters geboren voor 12 september 2016

23 april 2019

na de paasvakantie

 kleuters geboren voor 24 oktober 2016

3 juni 2019

na O.H. Hemelvaart

 kleuters geboren voor 4 december 2016