Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Schoolbrochure

U kan onze schoolbrochure hier bekijken:

Schoolbrochure De Tuimelaar 2023-2024

 Een bijlangrijk bijlagen zijn

- het reglement van KIOS, voor- en naschoolse opvang. Dat kan u hier lezen: KIOS reglement

- ons Digicharter: